KADRY I PŁACE

-prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
-prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - list płac, listy prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczenie podatku dochodowego PIT,
-dokumentacja dla ZUS - dokumenty zgłoszeniowe pracowników, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA

Biuro Rachunkowe KRS-Office Justyna Lenart