KSIĘGI HANDLOWE

-prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce,
-sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania finansowego,
-obliczanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz sporządzenie rocznego zeznania podatkowego,
-prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych

Biuro Rachunkowe KRS-Office Justyna Lenart