KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

-prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
-sporządzenie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT,
-prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych

Biuro Rachunkowe KRS-Office Justyna Lenart