USŁUGI DODATKOWE

-doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
-sporządzania dokumentacji wymaganej do rejestracji
(umowy spółki, wnioski do KRS, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i ZUS etc.)
-reprezentowania w postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym przed organami podatkowymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami
-sporządzanie sprawozdań zarządczych na wewnętrzne potrzeby jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez naszego klienta
-przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i umów leasingu
-pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań zakresie zatrudniania pracowników

Biuro Rachunkowe KRS-Office Justyna Lenart